مقالات آموزشی

آیا همیشه درمان هلیکوباکتر (ميكروب معده)لازم است؟

آیا همیشه درمان هلیکوباکتر (ميكروب معده)لازم است؟

هلیکوباکتر باکتری که از راه خوراکی (آب و مواد غذایی آلوده) وارد معده میشود وبا نفوذ در لایه درونی معده خود را از اثر ضد باکتری اسید معده مصون میدارد وباکمک موادی که ترشح میکند شرایط را برای بقا وپایدار ماندن خود مهیا می کند.ازطرف دیگر با تحریک سیستم ایمنی بدن موجب التهاب و تغییراتیRead more about آیا همیشه درمان هلیکوباکتر (ميكروب معده)لازم است؟[…]